ATIC en xifres

ATIC en xifres

Versió 4.4 (2021)

Eix de la terminologia Nivell de l'eix Nombre de conceptes

Valoració

Principal

> 4000

Diagnòstic

Principal

> 1700

Intervenció

Principal

> 2000

Accions i condicions

Secundari

>500

Atributs

Secundari

>40

Beneficiari

Secundari

>380

Escales i unitats de mesura

Secundari

> 300

Espai, localització i posició

Secundari

> 1500

Focus i Target"

Secundari

>350

Judici

Secundari

> 2000

Productes, medicaments, aliments i substàncies

Secundari

> 1700

Recursos, medis i context

Secundari

>100

Temporalitat

Secundari

>500

Indicadors de gestió

Terciari

> 300