Inici

ATIC comprèn un conjunt d’eines de coneixement per a la generació de dades i informació veraç sobre el procés de prestació de cures infermeres i els seus resultats en la salut a nivell individual, grupal, comunitari i poblacional.

Desenvolupat des de 1992, per facilitar la representació íntegra del procés de prestació de cures – les observacions, els judicis clínics -diagnòstics i resultats- i les intervencions infermeres, en els sistemes d’informació assistencials, així com la seva explotació analítica per a la seguretat clínica, els processos de millora, la recerca i la innovació en cures de salut.

Eines:

  • Terminologia
  • Ontologies
  • Indicadors
  • Sistema de classificació de pacients