Autora

Autora

Maria Eulàlia Juvé Udina

FORMACIÓ

Maria Eulàlia Juvé Udina és infermera. Formada en la cura a pacients en trasplantament pel National Health Service-National Cancer Institute (UK)

Màster en Infermeria Mèdico-Quirúrgica (Universitat de Barcelona)

Postgraduada en Investigació Qualitativa en Ciències de la Salut (Universitat Autònoma de Barcelona) Formada en el programa Global Health Leadership Forum de gestió i economia sanitària (Berkeley University)

Màster en lideratge i gestió dels serveis d’infermeria (Universitat de Barcelona)

Doctora en ciències infermeres per la Universitat de Barcelona.

ASSISTÈNCIA

Infermera assistencial en diferents unitats medico-quirúrgiques a l’Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona, 1990 – 1992) tals com medicina interna i malalties infeccioses, aparell digestiu, hematologia clínica o reanimació postquirúrgica, entre altres.

Infermera assistencial en oncohematologia a l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (Barcelona, 1992 – 1995).

Infermera clínica oncològica a l’Hospital Oncològic Duran i Reynals (1995-1997).

GESTIÓ

Infermera de suport a la gestió en el desenvolupament de plans de cures, millora de la qualitat, formació continuada i finalment, gestió del coneixement i de la recerca a l’Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona, 1997- 2004).

Infermera adjunta a la Direcció per als 8 hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS, Barcelona 2005 -).

Entre altres, ha dirigit el projecte COM_VA de definició i avaluació de perícia clínica infermera i el programa ARES d’harmonització d’estàndards de cures en l’àmbit hospitalari i sociosanitari, el projecte VIDA de Vigilància i Identificació precoç del deteriorament agut, el projecte SIRENA de simplificació dels registres i la navegació en les estacions de treball infermeres i ha estat la responsable infermera en la implementació del sistema d’historial clínic electrònic dels hospitals de l’ICS i altres centres partners. També ha co-liderat la implantació del programa ARES en atenció primària (ICS 2005)

DOCÈNCIA

Ha estat docent col·laboradora en múltiples programes de formació universitària en diferents universitats d’Espanya i des de 2009, professora associada i col·laboradora en els programes de màster i doctorat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

INVESTIGACIÓ

Cap del Grup d’Investigació Infermera (GRIN) de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL, Barcelona 2013 – ).

Ha participat en múltiples projectes d’investigació. Ha publicat diversos llibres i més de 60 articles científics. Maria Eulàlia Juvé és l’autora d’ATIC.