Versions

Versions

Versió Període Desenvolupaments introduïts
Versió alfa
1992 - 1995
Tècniques ennumeratives
Versió beta
1996 - 2000

Orientació a conceptes

Bases teòriques

Versió 1
2001 – 2006

Anàlisi evidències

Multi-idioma

Ajust a Norma ISO 18104: 2003

Model de dades per a la gestió

Complexitat de cures (Factors individuals)

Complexitat (Model de dades)

Ontologies bàsiques. Part 1

Versió 2
2007 - 2011

Implantació en la pràctica clínica hospitalària: adults, pediatria, maternoinfantil i psiquiatria.

Mapatges amb les principals classificacions

refinament teòric

Validació mètrica

Concepte de diagnòstic principal i secundaris.

Indicadors de gestió

Ontologies bàsiques. Part 2

Versió 3
2012 - 2016

Implantació en la pràctica clínica sociosanitària

Implantació a la pràctica clínica en hospitals de dia

Ajust a Norma ISO 18104: 2014

Publicació de el llibre i l'app ATIC Eix Diagnòstic

Ontologies bàsiques. Part 3

Sistema ATIC de classificació de pacients per intensitat de cures. Disseny i estudi pilot.

Versió 4
2017 - 2021

Implantació en la pràctica clínica d'atenció primària

Implantació en la pràctica clínica en crítics i urgències

Concatenació, post-coordinació i polimorfisme

Classificació de tipologies diagnòstiques

Sistema ATIC de classificació de pacients per intensitat de cures: Estudis de validació de la capacitat predictiva i implantació d'ús en la pràctica.

Ontologies avançades. Part 1