Reconeixements

Reconeixements

La Terminologia ATIC ha estat avaluada i ha rebut el reconeixement del Consejo General de Enfermería de Espanya com a llenguatge preferent que dóna suport al desenvolupament i la pràctica infermera.

 

La terminologia ATIC ha estat inclosa com un dels llenguatges infermers estandarditzats
per al registre de la prestació de cures en la gestió infermera de la demanda a Catalunya, segons
l’article 6 de l’acord del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya de de 15 de juny de 2016, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  amb data 1 de juliol de 2016, que regula el desenvolupament de les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en aquest àmbit. 

 La Terminologia ATIC ha estat avaluada i ha rebut el reconeixement de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería ( UESCE ) que agrupa més de 40 associacions científiques disciplinàries, com a llenguatge normalitzat que dóna suport a la pràctica assistencial.