Història

Història d'ATIC

Per comprendre millor una obra és recomenable informar-se sobre l’autor/a i el seu context.

  

 

Nota : El text que es reprodueix a continuació va ser publicat com a annex a la Tesi doctoral de l’autora al 2012. Trobareu un resum sintètic de l’evolució històrica d’ATIC a la secció Versions d’aquest web. 

 

“Els motius que van dur a l’autora a la construcció de la terminologia d’ interfase ATIC han estat explícits al llarg dels diferents apartats d’aquest tesi; motius que han anat evolucionant amb el temps, els avenços científics i disciplinaris però també amb la pròpia història personal i professional de la investigadora.En aquest sentit hi ha diferents fets que van influir significativament en el desenvolupament d’aquesta tasca.

 

Poc després que el senyor Joan Antoni Samaranch pronunciés les paraules que obren aquest annex (… à la ville de Barcelona), vaig començar a cursar els estudis universitaris de la llavors Diplomatura en Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria Príncipes de España, adscrita a la Universitat de Barcelona (1987). D’entre altres magnífics docents, infermeres i metges, que imparten classes teòriques i guiaven l’aprenentatge pràctic en aquesta escola, vaig tenir la sort d’aprendre d’una jove.però experimentada infermera: Maria Teresa Luis Rodrigo. Crec recordar que va ser cap al final del segon curs, que Maite em va proposar col·laborar amb ella en un projecte, iniciativa de l’Escola Universitària d’Infermeria de Manresa, per realitzar la traducció d’una classificació de diagnòstics infermers: la Taxonomia I de NANDA. El document, l’autora principal del qual és Maria Teresa Luis, titulat ” Diagnòstics d’infermeria de la NANDA: segons la taxonomia I revisada-1989″, va ser la primera traducció a l’Estat espanyol dels treballs de la North American Nursing Diagnosis Association.

 

Recordo haver realitzat els treballs de traducció a la meva habitació , a la nostra casa familiar, amb un ordinador “enorme” que m’havia regalat un dels meus tiets (Jordi Udina ), emprant un programari anomenat Word Star i amb un sistema d’arxiu en Floppy disk que ja no existeix. Va ser el meu primer treball realitzat íntegrament amb un ordinador (fins llavors els treballs solien presentar-se a mà o mecanografiats).

 

En aquell temps, ja coneixia els treballs d’aquesta associació perquè Maite i alguns altres professors ens explicaven a classe el significat i l’ús de la metodologia infermera mitjançant l’ aplicació del procés d’ atenció d’ infermeria i perquè afortunadament, durant la la meva infantesa i adolescència, els meus pares van insistir en la necessitat de dominar l’anglès, idioma que vaig aprendre amb una de les meves tietes ( Maria Cinta Comas) i escoltant atentament i interpretant les cançons de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Tina Turner. Tot això em va permetre durant la carrera universitària localitzar i consultar alguns llibres d’Infermeria britànics i nord-americans, com les obres sobre plans de cures estandarditzats de Nancy Holloway, que ja contenien  diagnòstics NANDA i els diferenciava dels anomenats problemes interdependents.

 

Durant algun temps, treballant ja com a infermera assistencial, vaig ser membre (associat) de NANDA, vaig estudiar en profunditat el contingut dels diagnòstics,  els aspectes relacionats amb la seva aplicació en el marc del procés d’ atenció d’ infermeria i vaig assistir. a múltiples cursos organitzats per l’ Asociación Española de Enfermería Docente (AEED), impartits a Barcelona i Madrid per importants erudites com Rosalinda Alfaro o Linda Juall Carpenito .

 

En aquella època, treballava com a infermera assistencial a hematologia clínica a l’Hospital Duran i Reynals que depenia de la Ciutat Sanitària i Univeristaria de Bellvitge i el 1992, vaig tenir l’oportunitat de formar-me durant uns mesos al Royal Marsden Hospital a Sutton ( Surrey, UK) per ampliar els meus coneixements sobre la prestació de cures a pacients que necessitaven un trasplantament de medul·la òssia . El contacte directe amb la realitat i el pes de la història de la Infermeria anglesa em va impressionar gratament.Em va impactar no només la professionalitat de les infermeres i la seva disciplina, sobretot el seu paper destacat a la comunitat, el reconeixement social real que tenia i la responsabilitat amb la que ostentaven el seu poder. Va ser allà on vaig comprendre plenament la influència de Florence Nightingale en el desenvolupament científic i professional de la Infermeria als països anglosaxons i la diferència que aquesta marcava en la concepció social de la nostra disciplina, així com la divergència, en la forma i el contingut, de les àrees competencials infermeres per a la prestació de cures vigents al nostre país, en les quals pesaven quaranta anys de règim dictatorial, una forta tradició catòlica i militar que havia impregnat la manera d’aprendre i practicar les disciplines sanitàries i el pes de massa anys de programes de formació infermera com Ajudants Tècnics Sanitaris. Més de vint anys després creix que la distància no s’ha reduït com jo esperava.

 

Al Marsden em vaig subscriure a diferents revistes científiques d’infermeria oncològica nord-americanes, vaig carregar els meus paquets de tornada a casa amb infinitat de llibres sobre l’atenció al pacient oncològic però també ,d’altres obres d’atenció al pacient crònic i altres temes en voga avui al nostre país , que vaig devorar  en els mesos següents, i que he mantingut com a llibres de referència durant molts anys per la meva activitat professional. Al Marsden vaig observar atentament, no només procediments i actituds vers els pacients, s sobretot, la manera com cuidaven les paraules en la seva i expressió escrita i oral. En aquest hospital, els registres infermers eren molt complets i em va cridar l’atencio que no utilitzéssin la taxonomia diagnostica de la NANDA. Va ser allà on vaig descobrir el fort posicionament de les infermeres angleses en relació a un vocabulari que en la seva opinió crítica,no s’ajustava en absolut a les seves necessitats de registre, el què posteriorment va ser motiu de diverses publicacions en revistes com Journal of Advanced Nursing . Aquest fet, em va fer reflexionar sobre alguna cosa que ja havia observat a la pràctica assistencial als hospitals en els que havia treballat a Barcelona: les infermeres “veteranes” (moltes de les quals mereixen la denominació d’infermeres proficients i experts), que van ser les meves mestres i em van acompanyar durant els primers anys de la meva incorporació a la pràctica clínica, objectaven que els diagnòstics de la taxonomia NANDA no permetien identificar en realitat moltes de les situacions que viuen els malalts hospitalitzats. La història de la dicotomització del debat sobre els diagnòstics i de les postures oposades en l’ aplicació i utilitat de la metodologia infermera al nostre país és coneguda; els resultats fins al dia d’avui són evidents.

 

Vaig seguir treballant com a infermera assistencial i clínica, intentant incorporar aspectes de la metodologia i el llenguatge; vaig publicar un parell d’articles a la revista Enfermeria Clínica orientats a l’ àmbit de les cures als pacients oncohematològics on emprava conceptes de la taxonomia NANDA i dels patrons funcionals de salut de Marjory Gordon, i l’any 96 vaig publicar un llibre sobre l’ atenció als malalts oncohematològics en què ja contenia elements de la terminologia ATIC, però continuava evidenciant una manca de connexió entre el món acadèmic i la pràctica assistencial. Vaig intuir que potser el problema estava no només en el mètode i el llenguatge sinó sobretot en els processos de socialització que l’envoltaven i vaig comprendre que havia de començar a fer diverses coses: establir estratègies per propiciar un apropament progressiu entre el llenguatge natural de les infermeres i llenguatge disciplinari de les classificacions, aprendre metodologia de la investigació , seguir avançant en l’estudi del desenvolupament teòric i optimitzar les meves habilitats en l’ús dels sistemes d’ informació.

 

Com estratègies inicials d’aproximació, vaig observar durant mesos com les infermeres amb qui treballava o mantenia contacte per qüestions diverses exposaven i expressaven els seus raonaments, vaig anar identificant el llenguatge natural que empraven a la pràctica, que contenia infinitat de verbs, especialment en primera i tercera persona del singular en tots els temps verbals, amb un ús sorprenentment intensiu de l’imperatiu per identificar el què feien , el què  havien d’ indicar i el què observaven en els pacients ( ” Com es troba avui ?”, ” parlaré amb … “,” he de preparar … “,” no es movia “, ” està plorant “,” atura la bomba “,” suspèn el sèrum”). En tot cas aquesta observació coincidia amb una idea tradicional molt generalitzada “les infermeres FAN coses”, que reflectia a l’antiga dita de l’ideari popular “les infermeres són les mans del metge “, com si el pensament i el raonament fos un domini. mèdic i l’ execució sol·licita,  la raó de ser infermera. Comprenc que aquesta frase forma part de la influència històrica que la medicina ha exercit en la disciplina infermera però sempre m’he revelat contra ella, perquè un no pot fer si no observa, pensa i pren decisions,  Cogito ergo sum, però a ella li dec el meu interès i els meus estudis posteriors sobre la relació de l’ autonomia professional infermera, la presa de decisions i la competència infermera i també , l’oportunitat de descobrir l’obra de Patricia Benner sobre la competència infermera i dels germans Hubert i Stuard Dreyfus , sobre presa de decisions, adquisició  de pericia i intel·ligència artificial.

 

El llenguatge natural infermer també conté infinitat de condicions, verbs en condicional i adverbis dubitatius ( “probablement”, “és possible”, “si tot va bé”, “si no millora”, ” hauria “), gairebé sempre relacionades amb la gestió. de la incertesa característica de les situacions de malaltia, de canvi o transició en situacions vitals, també com a forma de mostrar respecte a la persona amb convencions com ” podria aixecar una mica més el braç” o “podria aguantar un moment aquest llençol ” i en els menys, com a reflex de la indecisió del professional davant d’una situació nova que li genera inseguretat.

El llenguatge natural infermer és ric en adjectius ( ” pàl·lid “, “trist”, “moderat”, “extens”, “serós”, “localitzat”, “passiu”, “estable”, “inactiu”, “clar” , ” solitari “), que contribueixen a enriquir les descripcions de les observacions i troballes, sent en la majoria de casos, una interpretació subjectiva però de gran valor clínic , i també abunda en adverbis (” extremadament intens “,” que disminueix progressivament ” ,” prop de la zona “,” durant la nit “),que permeten afegir informació circumstancial a la seva forma natural o superlativa i faciliten l’ avaluació de l’ evolució de la situació.dels pacients, així com la determinació de la consecució dels resultats esperats.

 

Els elements lèxics , verbs, adjectius, pronoms, adverbis s’empren de forma extremadament habitual, però i els noms? … Amb el temps, em vaig adonar que la denominació dels fenòmens infermers havia estat una de les principals raons del desenvolupament teòric disciplinar de les ultimes dècades,  inicialment vinculat a la construcció de la identitat i l’autonomia professional Infermera i a diferenciar-la de la medicina . El llenguatge és una de les pedres angulars sobre les que pivota la construcció social d’una disciplina i no només té l’efecte pràctic de facilitar la identificació de fenòmens i la comunicació interprofessional, sinó que també té importants connotacions a nivell ètic , polític i econòmic; es tracta d’una arma de doble fulla ja que, és la representació formal del coneixement i en l’altre extrem, el seu desconeixement situa l’individu (o el grup) en la ignorància. Però a més , el llenguatge disciplinari té la funció sociopolítica de presentar allò que és important, allò que és èticament correcte, allò que succeix a la pràctica i en conseqüència, de fer visible el que un és i fa.

 

Durant anys , diferents sectors de la infermeria han advocat furibundament per evitar l’ús de conceptes mèdics en el llenguatge infermer. Professional i personalment mai he compartit aquesta opinió . La història de la medicina moderna i contemporània s’ha nodrit i enriquit enormement de conceptes d’altres branques del saber com la química , les matemàtiques , l’ economia , el dret, la biologia , la física o la psicologia i això no li ha restat cap valor , ans al contrarili ha permès créixer i avançar enormement. Si les infermeres podem i com va afirmar Nightingale“hem” d’incorporar el coneixement i el llenguatgeestadístic, per què nohaureu depoder incorporar (o recuperar) aspectes del llenguatgemèdic , com a part que contribueix a desenvolupar el nostre saber?. Els fenòmens en si no són propietat exclusiva de cap disciplina; són elements humans o de l’entorn i cada disciplina els enfoca, els estudia i el desenvolupament de la seva òpticai amb els seusmètodes, en alguns casos compartint ladenominació, en altres atribuint untermeespecífic . ¿O és que potser no fem servir les infermeres termes i conceptes de les matemàtiques o la física , quan regulem una perfusió  intravenosa?, o de la química, en considerar la prescripció de la dieta més adequada per a la situació del pacient, o de la filosofia , la sociologia i la teologia, quan ajudem a un malalt a expressar el seu sofriment espiritual?

 

Una de les primeres coses que vaig aprendre sobre els diagnòstics infermers, que a més estava clarament explícita a les obres sobre el tema, és que el diagnòstic infermer no havia d’ emprar-se per descriure o intentar substituir un diagnòstic mèdic . La literatura infermera dels últims anys aquesta plena d’exemples d’un ús incorrecte del diagnòstic infermer en aquest sentit. Un mai substituirà  l’altre. Són dos judicis complementaris, un orientat a la identificació precisa de la malaltia dels de l’ àmbitde coneixement mèdic , l’altre orientat a la determinació dels diferents estats de salut i les seves conseqüències, des de la riquesa del coneixement infermer. I és a partir d’aquesta simetria d’ambdós coneixements, tot i les desavantatges històriques de la I nfermeria , com les persones a les que pretenem ajudar, uns i altres, poden realment beneficiar-se en termes de resultats de salut i autonomia . No comparteixo les postures bèl·liques d’alguns metges i infermeres. Hi ha molts elements lèxics que la medicina ofereix al coneixement humà itambé conceptes que la Infermeria ha desenvolupat i contribueixen molts al creixement d’altres disciplines, vegeu sinó per exemple, el llenguatge actual que fan servir els treballadors socials; l’argot del benestar sociosanitari està plagat de construccions que la disciplina infermera va generar gairebé un segle: autonomia , autocura, responsabilitat de la salut i el benestar de les persones i de la comunitat són construïdes que ja apareixen en els treballs de Bertha Harmer. de 1922. Així mateix, l’origen d’alguns d’aquests conceptes es vincula amb anterioritat a d’altres disciplines humanistes com la filosofia , l’ ètica o el dret.

 

La observació del llenguatge natural infermer i l’estudi dels vocabularis controlats van ser, durant anys,  les fonts d’ inspiració de múltiples treballs que vaig dur a terme i que van contribuir a introduir de forma progressiva petits canvis en els registres infermers i en la comunicació interprofessional i que van permetre la creació d’aquest llenguatge d’aproximació . No vaig ser plenament conscient de la seva potencialitat com a terminologia d’ interfase fins a un temps després, quan la llavors Directora d’I nfermeria de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (Montserrat Artigas) em va proposar treballar en la ” Informació  dels plans de cures”. He d’admetre, que els diferents fracassos en l’intent de contribuir a desenvolupar i implantar un sistema d’ informació infermer basat en plans de cures entre els anys 1997 i 2001 i la incomprensió que percebia del valor de desenvolupar i cedir l’ús. d’aquest vocabulari, davant al’ hegemonia de la doctrina dels vocabularis infermers nord-americans, van alentir el seu progrés. A vegades he pensat que només la Montse Artigas i poques persones més van comprendre el que intentava fer i on es situava la frontera entre la meva feina a l’hospital en l’ elaboració dels plans de cures i el meu treball personal, desenvolupant i aportant aquest vocabulari. Una part de la terminologia ATIC va ser emprada com a base per al model de dades d’aquell projecte d’ informatització de plans de cures, primer vinculat a un prototip d’aplicació desenvolupat per l’empresa Andersen Consulting ; després amb el desenvolupament d’una aplicació informàtica per part de l’empresa Centrisa i finalment, entre 1998 i 2001, en l’ ampliació del programari d’història clínica OMI-AH de la companyia STACKS-CIS, per a la incorporació de les cures infermeres. L’estructura d’aquest model de dades, fonamentada en la teoria de la complexitat va ser publicada a l’ edició espanyola de Nursing el 2005. Poc temps després tindria l’oportunitat de cedir l’ús de la terminologia ATIC per al desenvolupament del programa ARES d’ harmonització  d’ estàndards de cures i el projecte d’informatització  de la història clínica dels hospitals de l’ Institut Català de la Salut, tal com es cita en d’altres apartats d’aquesta tesi.

 

Des de la publicació d’aquest text ha passat gairebé una dècada durant la que he continuat treballant en els desenvolupaments terminològics, he introduït novetats en tots els eixos de la terminologia ATIC, he enfortit el sistema d’indicadors i el model d’explotació de dades per la gestió de la prestació de cures i he realitzat i publicat múltiples estudis de recerca clínica i traslacional, introduint una nova classificació de tipologies de diagnòstics , el desenvolupament de noves ontologies per facilitar encara més l’ús del llenguatge a la pràctica i la representació circular i iterativa del procés de prestació de cures, el desenvolupament d’algorismes de cribratge i detecció precoç de complicacions, i la validació d’un sistema de classificació de pacients que permet identificar i predir la intensitat de cures infermeres requerides per cada persona atesa, basat en el diagnòstic infermer principal.

Trobareu un resum sintètic de l’evolució històrica d’ATIC a la secció Versions d’aquest web.